Ideju kausa 2. kārtas infografika

Konkursā “Ideju kauss” 2022. gadā iesniegto pieteikumu skaits bija rekordliels – 275! No tiem 2. kārtā iekļuva nedaudz mazāk kā puse no iesniegtajām idejām – 46%. Konkursā kuplā skaitā tika pārstāvētas arī RIS3 nozares idejas, kuru īpatsvars starp 2. kārtas idejām sasniedza 33%. Šogad konkursā visvairāk tika iesniegtas idejas šādās nozarēs:

  1. Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas;
  2. Pakalpojumi;
  3. Izklaide, atpūta, māksla.

Vairāk nekā puse no visiem ideju iesniedzējiem bija sievietes (52%).