5 praktiski padomi, kā pilnveidot biznesa ideju

Lai nemitīgi būtu uz pozitīva un augšupejoša inovāciju viļņa, inovatīvo biznesa ideju konkursa “Ideju kauss” žūrijas locekle Elīna Miķelsone piedāvā piecus praktiskus un noderīgus padomus, kā pilnveidot savu biznesa ideju.

“Idejas veidojas, balstoties uz asociācijām. Ja cilvēkam ir daudz asociāciju, tad ir lielāks radošais potenciāls. Tāpēc iesaku iegūt daudzveidīgas asociācijas! Asociācijas var vairot, gūstot jaunas pieredzes un zināšanas, savukārt ātrāku asociāciju sintēzi var uztrenēt, radot idejas dažādiem uzdevumiem. Fiziskas (vides, inventāra izmaiņas u.c.) un intelektuālas (dažādu cilvēku mijiedarbības, citu ideju iedvesma u.c.) provokācijas ideju ģenerēšanas laikā var radīt papildu asociācijas, kas palīdz nobriest labākām idejām,” ieteikumos dalās biedrības “Ideju un inovāciju institūts” valdes priekšsēdētāja, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes un inovāciju centra Dizaina fabrikas vadītāja un Banku augstskolas asociētā profesore Elīna Miķelsone.

Radīt un saglabāt, lai īstenotu!
Jau sākotnēji idejas tiek radītas ar mērķi tās īstenot, jo idejas kļūst par inovāciju tikai tad, ja tās tiek ieviestas. Saglabājiet visas radītās idejas, jo idejas, kuras nav iespējams realizēt šodien, iespējams varēsiet realizēt pēc gada.

Būtiski, lai uzņēmums veidotu ideju datu bāzes, kurās uzkrāt šīs idejas un to vērtējumus.

Ja to darāt individuāli, tad ieviesiet ideju kladi vai digitālu dokumentu, kuru regulāri papildiniet un pārlasiet. Idejas, kas bija nerealizējamas pirms gada, varētu būt realizējamas šodien!

Radīt un pārbaudīt idejas ar dažādām metodēm!
Izmantojiet pārtraukto ideju radīšanu – veidojiet vairākas ideju radīšanas sesijas, turklāt noteikti ieturot intervālu starp tām. Sesiju starplaikos ļaujiet smadzenēm turpināt asociāciju kombinēšanu, kas, savukārt, palīdz veidot jaunas idejas.

Izmantojiet sistemātisku pieeju ideju radīšanai – šis process iekļauj konkrētu radošās domāšanas metožu izmantošanu, kas kā magnētiņi palīdz izvilināt no cilvēku prātiem vislabākās asociāciju kombinācijas.

Izmantojiet radošās domāšanas, dizaina domāšanas, gamestorming un citas metodes.

Priecāties par ātru un inteliģentu izgāšanos!
Jāmēģina idejas ieviest dzīvē pēc iespējas ātrāk pat ar vienkāršiem un viegli pieejamiem rīkiem un materiāliem. Pastāv ļoti daudzi ātrās prototipēšanas rīku un metožu. Labāk ātrāk un lētāk saprast, vai ideja ir piemērota tirgum! Rīgas Tehniskās universitātes Dizaina fabrika sniedz iespēju uzņēmējiem prototipēt, taču Latvijā pieejamas arī citas atvērtās prototipēšanas laboratorijas.

Radīt idejas kopā ar citiem!
Ideju radīšanā un ieviešanā iesaistiet plašu cilvēku un organizāciju loku, lai nodrošinātu ieskatu dažādos viedokļos. Turklāt, ja pašiem pietrūkst resursu vai zināšanu, šī ir lieliska iespēja nepilnību samazināt.

Būt mežonīgiem un nebaidīties no pārsteidzošām idejām!
Lai produktu nopirktu, tas vispirms ir jāpamana, tāpēc radiet unikālu piedāvājumu! Unikalitāti var atrast dažādos veidos, ne tikai produkta īpašībās, bet arī tā piegādē, ražošanā, mārketingā u.tml.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra šogad jau 15. reizi organizē inovatīvo biznesa ideju konkursu “Ideju kauss”. Konkurss tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā “Inovāciju motivācijas programma”.